us lv_LV ru_RU

Lietošanas noteikumi

 1. Baltic2go.info lietošanas noteikumi ir paredzēti un ir saistoši katram Baltic2go.info vietnes Lietotājam neatkarīgi no tā vai tas Ir vai Nav Reģistrēts vietnes Lietotājs.
 2. Baltic2go.info vietnē ir iespējams reģistrēties uzņēmumiem, kas darbojas izklaides, atpūtas, tūrisma, ēdināšanas, skaistumkopšanas un citās nozarēs, kuras sniedz pakalpojumus ārzemju klientiem.
 3. Reģistrējoties Baltic2go.info, lietotājs apņemas sniegt patiesu informāciju par sevi, kā arī atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas ar konkrētā lietotāja paroli vai kontu.
 4. Kļūstot par reģistrēto Baltic2go.info lietotāju, persona piekrīt savu profilā norādīto datu apstrādei.
 5. Baltic2go.info publicēs reģistrētā lietotāja pievienoto informāciju, pēc datu pārbaudes tuvāko 24 stundu laikā, pēc nepieciešamības Baltic2go.info ir tiesīgs sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu viņu sniegto informāciju.
 6. Reģistrētam lietotājam, lai ievietotu informāciju par savu uzņēmumu Baltic2go.info vietnē ir jāievēro vietnes noteiktā ievietošanas kārtība.
 7. Atklājot kļūdas vai tehniskas problēmas vietnē, Lietotājam ir jāsazinās ar Baltic2go.info – support@baltic2go.info
 8. Baltic2go.info ir tiesīgs rediģēt lietotāja profilu, gadījumā ja tā saturs neatbilsts portāla lietošanas noteikumiem.
 9. Baltic2go.info ir tiesīgs rediģēt reģistrēta lietotāja pievienoto informāciju, atkarībā no Lietotāja izvēlētās pakalpojumu paketes ( piem. saīsināt ievietoto saturu atbilstoši izvēlētās paketes rakstu zīmju un bilžu skaitam).
 10. Baltic2go.info vietnes reģistrētais lietotājs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nes visu atbildību par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto vietnē, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas rezultātā.
 11. Baltic2go.info apņemas neizpaust lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja informāciju pieprasa valsts tiesībsargājošās instances Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 12. Baltic2go.info neatbild par portāla lietotāja izvietotās informācijas saturu, tās patiesumu un sekām.(t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.
 13. Reģistrētā lietotāja pienākums ir atjauninot izvietoto informāciju Baltic2go.info tiklīdz ir radušās jebkādas izmaiņas pakalpojumu sniegšanā, bet ne retāk par reizi pusgadā.
 14. Baltic2go.info komentāros un atsauksmēs publicētā informācija, atspoguļo tikai un vienīgi to autora viedokli. Baltic2go.info nepārbauda šo ziņu patiesumu un neatbild par to saturu.
 15. Nereģistrētiem vai Reģistrētiem Baltic2go.info Lietotājiem ir aizliegts publicēt ziņojumus, atsauksmes, komentārus, vai arī jebkādu cita veida informāciju (tai skaitā foto, video un audio materiālus), kas satur necenzētus vārdus, cieņu aizskarošu informāciju, aicinājumus, kuru mērķis ir kurināt starpnacionālo naidu, pazemot kādu dzimumu, rasi vai seksuālo minoritāti, kā arī citu ar valstī pastāvošo likumdošanu un morāli ētisko normu pārkāpumiem saistīto informāciju.
 16. Baltic2go.info vietnē ir aizliegts ievietot sekojošu informāciju:
  • Informāciju (tai skaitā arī foto, video un audio materiālus), kuras izvietošanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • Informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • Informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • Informāciju, kura ir vulgāra, rupja, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • Informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • Informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam);
  • Informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • Jebkāda cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Baltic2go.info vietnes normālu darbību un drošību.
  • Gadījumā, ja Lietotājs veic darbības, kas ir pretrunā ar Baltic2go.info lietošanas noteikumiem, Baltic2go.info ir tiesīgs izdzēst Lietotāja profilu un bloķēt, tā pieeju vietnei.
 17. Gadījumā, ja Lietotājs veic darbības, kas ir pretrunā ar Baltic2go.info lietošanas noteikumiem, Baltic2go.info ir tiesīgs izdzēst Lietotāja profilu un bloķēt, tā pieeju vietnei.
 18. Baltic2go.info ir tiesīgs, pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez  iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst Reģistrēto Lietotāju profilu, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Baltic2go.info vietnei, nenesot nekādu atbildību par to.
 19. Jebkurā gadījumā Baltic2go.info nenes nekādu atbildību par Baltic2go.info vietnē izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.
 20. Baltic2go.info ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos lietošanas noteikumus, ieviestās izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas
 21. Baltic2go.info vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
 22. Katram Baltic2go.info vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām.
 23. Baltci2go.info izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt Balcit2go.info vietnes lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
 24. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Baltic2go.info vietnes un Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.